ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สพท.นภ.เขต ๑ ผู้นำเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ กลุ่มนิเทศจัดอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้ให้บุคลากรโรงเรียนเป้าหมาย ๔ โรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)