นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่า ในวันที่ 19 มี.ค. จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ที่เกิดจากเงาดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ สามารถชมได้ทุกภาคทั่วประเทศไทย ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขณะเกิดปรากฏการณ์จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ดู

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดในกทม.เริ่มตั้งแต่เวลา 07.48 น. ดวงจันทร์บดบังลึกที่สุดเวลา 08.22 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์ เวลา 08.57 น. ที่จ.เชียงใหม่ เริ่มเวลา 07.46 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์เวลา 09.15 น. ที่จ.นครศรีธรรมราช เริ่มเวลา 07.57 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์เวลา 08.32 น.

สำหรับในต่างประเทศที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เริ่มเวลา 08.28 น. กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เวลา 07.58 น. คาซัคสถาน เวลา 08.06 น. และที่กรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เวลา 07.42 น.

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า การสังเกตปรากฏการณ์ สุริยุปราคาห้ามดูด้วยตาเปล่า วิธีที่ดีที่สุดคือซื้อแผ่นกรองแสงอาทิตย์มาดู หรือใช้กระจกใสรมควันหนา หรือมองผ่านฟิล์มเอกซเรย์ แต่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ ใช้กระดาษแข็งมาเจาะรูแล้วส่องลงบนพื้นหรือฉาก

http://www.yenta4.com/webboard