ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่อาจมีประโยชน์ต่อท่าน

   การทักทาย และถ้อยคำสุภาพทั่วไป

สวัสดีตอนเช้า
สวัสดีตอนบ่าย
สวัสดีตอนเย็น

อันย้ง ฮาเซโย
คุณสบายดี หรือเปล่า ชออึม เป็บ เกสซอโย
ยินดีที่ได้รู้จัก มันนาซอ พัน กาวอโย
กรุณาช่วย ดิฉัน/ผม โทวาจูเซโย
ขอบคุณ คัมซา ฮัมนีดา
ยินดีต้อนรับ ชนมาเนโย
ผม/ดิฉัน เสียใจ มีอัน ฮัมนีดา
ขอโทษ ชิลเล ฮัมนีดา
ใช่มี เย อิสซอโย
ไม่มี อานโย อ๊อบซอโย
ลาก่อน อันย้งฮี กาเซโย

 หมายเลข

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ยอง อิล/ฮานา อี/ทูล ซัม/เซ็ท ซา/เน็ท โอ/ทาซอท ยุก/ยอซอท ชิล/อิลกอป พัล/ยอตอล คู/อาฮอป ซิป/ยอล
 

20

100 1,000 10,000 100,000 1,000,000
อิชิป แพ็ก ชอน มาน ชิมมัน แพ็กมาน
  

นี่และเป็นประโยคที่เราควรเรียนรู้บางครั้งประโยคเหล่านี้อาจจะช่วยคุณได้ในสถานการณ์หนึ่ง

  ที่มา : http://www.kto.or.th/culture/korea_info.php?doc=korea_language