“ภายในเวลา 5 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรได้กระทำสิ่งต่างๆ มากมายที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยอ่อนแอลง และขณะนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ต่อต้าน ทักษิณได้ทำให้เรื่องทั้งหลายเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยการประกาศยุบสภาและเลือกตั้งก่อนที่จะครบวาระ ทักษิณประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งก่อนหน้าที่จะนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยด้วยซ้ำ เขาบอกแก่เสียงสนับสนุนทั้ง 16 ล้านเสียงที่มาลงคะแนนให้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความนิยมของตน แต่ทักษิณกลับยืนยันว่าผู้คนที่ออกมาต่อต้าน ซึ่งก็คือประชาชนที่พากันมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนที่กรุงเทพ ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งที่อิสระและยุติธรรม

         จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที่ประชาชนของประเทศแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน  อันเนื่องมาจากการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในความนิยมชมชอบในตัวนักการเมืองที่แตกต่างกัน  เหตุผลนั้นอาจจะเนื่องมาจากการที่แต่ละคนนั้นไม่ได้รับการสนองตอบตามความต้องการของตัวเอง   แล้วท่านละมีความคิดเห็นอย่างไงในเหตุผลดังกล่าว