ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขึ้นในblogนี้เลย กลัวทุกคนจะมองว่าเป็นการโอ้อวดตนเอง (แต่ความเชื่อของสาวเองที่เชื่อว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นและชื่นชมตนเองแล้วใครจะมาชื่นชมเรา จริงไหม๊คะ) แตลูกชายของสาวเขาภาคภูมิใจกับตัวของแม่มาก เข้ามาแสดงความชื่นชม และเอาหนังสือพิมพ์ชุมชน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ไปให้คุณครูและเพื่อนๆทีโรงเรียนดูแล้วกลับมาเขียนลงในblogอีกทำให้ต้องเข้ามาบอกเล่าให้เพื่อนของสาวฟังนะคะ หนังสือพิมพ์ข่าวชุมชนเพื่อชุมชน ที่จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในหน้าครอบครัวนักพัฒนาได้ลงประวัติครอบครัวของแสงนภา สุทธิภาค ที่ชื่นชมในเรื่องความฉลาดที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ การยึดมั่นในคุณธรรมความดีที่ถ่ายทอดมาจากคุณแม่ มารวมในตัวของสาว แสงนภา สุทธิภาค ที่ว่า ความเฉลียวฉลาดที่มีในตัวของสาวไม่ได้มีเอาไว้เพื่อเอาเปรียบชุมชนและสังคม แต่มีเอาไว้เพื่อช่วยเหลือคนในสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของคุณงามความดี ในหนังสือพิมพ์ ไม่ได้ชมแค่ตัวของสาว แต่ชมไปถึงบรรพบุรุษ คือคุณพ่อและคุณแม่ ตลอดถึงตัวของสาวเองที่ได้ทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมและแผ่นดินเกิดแล้ว สาวเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วคะ         
              ขอบคุณสังคมที่เห็นความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
              ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้สายเลือดดีๆในตัวของลูกคนนี้
              ขอบคุณกลุ่มออมทรัพย์เหมืองงาม เครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน กลไกจังหวัดชุมพร พอช.ที่ได้เปิดทางให้สาวได้ทำงานทดแทนสังคม
               ขอบคุณ คุณณรงค์ สุทธิภาค ที่เปิดโอกาสให้สาวได้มีเวลาในการทำความดี
               ขอบใจลูกๆที่ไม่ดึงเอาตัวแม่ไว้ให้ทำเพื่อลูกๆเพียงอย่างเดียวแต่ปล่อยให้แม่ได้ออกไปทำอะไรให้กับครอบครัวที่ใหญ่กว่า(สังคม)
              ขอบใจตัวเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเข้ามาทำอะไรให้คนอื่นได้มากอย่างนี้
              ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอุปสรรคและกำลังใจ ขอบคุณคะ

                                                             สาวเองคะ