การออกกำลังกาย

น้ำนิ่ง
ผลดีของการออกกลังกาย

          นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม จากการศึกษาความชุกของกลุ่มอาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันมีความชุกประมาณร้อยละ 3.2 คิดเป็น 218,000 คน และยังหมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวจำนวน 218,000 ครอบครัว ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วย

ทั้งนี้โรคสมองเสื่อมเกิดจากความผิดปกติทางสมอง ซึ่งมีผลต่อความจำ ความคิด เชาวน์ทางปัญญา การใช้เหตุผลและการแก้ไขปัญหา โดยโรคสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดคืออัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ประสาท ส่วนโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดในสมองจะพบมากเป็นอันดับ 2 ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง จะส่งผลให้เนื้อสมองตาย เช่น หลอดเลือดสมองตีบ มักพบในผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง

จากการวิจัยพบว่าการใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงโดยการออกกำลังกายเช่นการเดิน จะทำให้หลอดเลือด ไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 60.

      จะเห็นไดว่าการที่เรามองข้ามการออกกำลังกายนั้นอาจจะส่งผลแก่เราในตอนหลัง  ดังนั้นเราควรจะหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายดีกว่าการเอาเวลาว่างไปหมกหมุ่นกับเรื่องไร้สาระ  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเราเอง   แล้วท่านละคิดว่าการออกกำลังกายส่งผลดีต่อตัวท่านอย่งไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กล่องความทรงจำ

คำสำคัญ (Tags)#ย่ามแดง

หมายเลขบันทึก: 83114, เขียน: 10 Mar 2007 @ 20:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ฝึกโยคะด้วยก็ดีนะ