เมื่อต้องทำวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจนสำเร็จไปแล้วเกินครึ่ง

  ในขั้นตอนของการทำวิจัยมักมีความสับสนเสมอในการเขียน วัตถุประสงค์ของการวิจัย กับผลที่คาดว่าจะได้รับ หลังจากพูดคุยกับผู้รู้หลายคนพอสรุปได้ว่า เมื่อเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องนึกถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เดียว แต่ต้องมีความชัดเจน

 2. ทุกวัตถุประสงค์ที่เขียนต้องรู้ว่าจะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติวิธีใดมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้ได้

 3. ต้องทราบว่าทุกวัตถุประสงค์ที่เขียนต้องสรุปผลการศึกษาทุกวัตถุประสงค์ให้ได้

ถ้าเขียนแล้วยังตอบข้อ 2 ไม่ได้ก็ให้กลับไปทบทวนใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)