หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน

โปรแกรม

    วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2548) มีงานสรุปโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 9 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาิองค์กรการเงินชุมชน มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ส่วนราชการ วงคุณเอื้อจาก 9 หน่วยงาน วงคุณอำนวย และวงคุณกิจจาก 3 พื้นที่ (บางจาก ท่าไร่ มะม่วงสองต้น)

     รายละเอียดโปรดติดตามตอนต่อไปคะ

     โปรแกรมหน่วยจัดการความรู้ฯ

      วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวทีวิชาการรายงานความก้าวหน้าฯ ณ ศูนย์ประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ ชั้น 19เอส เอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

       วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 เวทีวิชาการ (ต่อ) ณ ห้องสัตตบุษ ม.ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

        วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548 มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2  (สคส.)

 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)