แนวปฏิบัติในการควบคุมภายใน

ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดทำประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์ มีสาระดังนี้ครับ

   วันนี้คุณหนุ่ย (คุณจิระพงศ์... หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) มาหาผมเมื่อตอนบ่าย ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ และได้สอบถามการติดตามการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งผมเองได้ตอบคุณหนุ่ยไปว่าทางคณะสหเวชศาสตร์ มีคณะกรรมการติดตามการควบคุมภายใน เป็นกลไกสำคัญในการติดตามการควบคุมภายในของคณะ และวันนี้ผมเห็นคุณใบบุญ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นเขียนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ผมจึงขอแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของคณะฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

   ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดทำประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์ มีสาระดังนี้ครับ

  • ให้หน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย ภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ และสำนักงานเลขานุการ ดำเนินการควบคุมภายในทุกรอบปีงบประมาณ
  • ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย ของคณะสหเวชศาสตร์ (หมายถึงหัวหน้าภาควิชา และเลขานุการคณะ) ส่งแบบปม. แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2 รอบ คือ  

        รอบที่ 1 งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของครึ่งปีงบประมาณแรก ภายในวันที่ 15 เมษายน

        รอบที่ 2 งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของครึ่งปีงบประมาณหลัง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

  • ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย ตามแบบ ปม. ที่หน่วยงานย่อยเสนอ

        ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีงบประมาณนั้น

        ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น

  •  ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย. 3 (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด
  • ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับคณะ (ตามแบบ ปย.2-1) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2) และรายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ ข้อ 6 (แบบปย.1) ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี

      ที่เขียนมาทั้งหมดเป็นประกาศแนวปฏิบัติในการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ควบคุมภายใน

หมายเลขบันทึก: 8302, เขียน: 28 Nov 2005 @ 19:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)