แผนพัฒนาสหกรณ์2550-2554

องค์กรการเงินชุมชนก็คือสหกรณ์ที่ไม่อยู่ในกฎหมายสหกรณ์นั่นเอง
วันที่ 8 มีนาคมผมเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาสหกรณ์พ.ศ.2550-2554ที่มก.จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขบวนสหกรณ์ถือเป็นขบวนการพึ่งตนเองและพึ่งพาช่วยเหลือกันเองที่ใหญ่โตมากทั้งจำนวนคนและเงินทุน แต่ก็มีความสำคัญไม่มากนักในสังคมไทยทั้งในแง่ชื่อเสียและพลังอำนาจเชิงการเมือง พูดถึงสหกรณ์ก็นึกถึงการฉ้อโกง และความอ่อนแอ นโยบายพักชำระหนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติ และกองทุนหมู่บ้านก็ทำเอาสหกรณ์ระส่ำระสายไปทั่ว มีคำสำคัญในวิสัยทัศน์สหกรณ์ที่ผมเห็นว่าเข้าท่าคือ1)คุณค่า และหลักการของสหกรณ์2)เศรษฐกิจพอเพียง3)ขบวนการสหกรณ์4)สมาชิก ครอบครัว ชุมชน5)สังคมอยู่เย็นเป็นสุขข้อแรก เป็นตัวตนหรือจิตวิญญาณของสหกรณ์ข้อสองคือ ความสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงข้อสามคือ movement ข้อสี่คือผลเบื้องต้นและข้อห้าคือผลปลายทาง   ที่จริงในร่างวิสัยทัศน์เขียนว่า คนสหกรณ์ยึดมั่นในคุณค่า สหกรณ์เข้มแข็ง เครือข่ายเชื่อมโยงให้เป็นระบบสหกรณ์อย่างมีคุณค่าเพื่อนำพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ผู้เข้าประชุมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาก คำสำคัญที่ผมเห็นว่าเข้าท่าข้างต้น ผมก็รวบรวมจากที่หลายๆท่านเสนอในที่ประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเคลื่อนงานวิจัย platform องค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชนที่ผมกำลังดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสกว.ด้วย     เพราะองค์กรการเงินชุมชนก็คือสหกรณ์ที่ไม่อยู่ในกฎหมายสหกรณ์นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินชุมชน#สหกรณ์

หมายเลขบันทึก: 83029, เขียน: 10 Mar 2007 @ 15:14 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ว่าจะไม่เขียนแล้ว  แต่อดไม่ได้ค่ะ

อุดมการณ์สหกรณ์เป็นสิ่งดีที่ต้องดำรงอยู่ในทุกกิจกรรม แม้จะไม่ใช่กลุ่มที่ขึ้นป้ายว่า "สหกรณ์" ค่ะ

โดยส่วนตัวอยากให้ขบวนการสหกรณ์มุ่งมั่นไปที่การแก้ปัญหาการตลาด   เพราะการตลาดต้องทำเป็นเครือข่าย  และขณะนี้แทบไม่มีหน่วยงานภาคประชาชนใดๆ ลงไปทำตรงนั้นอย่างจริงจัง 

ภาครัฐก็อ่อนแอตรงนี้ 

เอกชนทำได้มีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาว่า ระบบผูกขาดคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์คือ "ขาดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร"  แม้จะดูมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์

มองว่า ตอนนี้ ในภาคฐานราก  บางกิจกรรมเริ่มมีผู้เล่น มีงบประมาณลงมาทำงานมากขี้น  แม้ตอนนี้จะยังเหมาะสมดีอยู่   แต่ถ้ามากไปกว่านี้จะซ้ำซ้อนหรือเปล่า  น่าจะขยายไปดูโจทย์อื่นๆด้วย  

องค์กรการเงินชุมชนทำงานในเชิงพื้นที่  และบูรณาการกิจกรรมในพื้นที่ได้ดี

การตลาดเป็นเรื่องยาก เพราะนอกเหนือการควบคุมของชาวบ้าน (ดังนั้น จึงต้องเป็นขบวนเครือข่าย)

ขบวนการสหกรณ์  ถ้าจะแก้ปัญหาการตลาด ต้องมองเป็นสินค้าหรือกลุ่มสินค้า และทำงานข้ามพื้นที่  เชื่อมผู้ผลิตให้ถึงผู้บริโภคจริงๆ

เคยเข้าร่วมสังเกตการณ์  2-3 ครั้ง  คิดว่าถ้าตั้งธงชัดๆ ก็น่าจะมีพลังในการขับเคลื่อนค่ะ

 

 

ขออภัยค่ะ  ใน Highlight  ข้างบน  ที่ถูกต้องเป็น

"ขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร"  คือนำทรัพยากรของสังคม ไปใช้ ในกิจกรรมอะไร เพื่อใคร มากหรือน้อยเกินไป