สเปรย์ ระงับกลิ่นเท้า สำหรับใช้ฉีดฉีดเท้า เพื่อระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่นเท้า ให้ความสดชื่นและบำรุงผิว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า บุคคลในเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ใส่รองเท้า หรือออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยระงับเหงื่อ ป้องกันการเกิดกลิ่นเท้า

กลิ่นเท้า เกิดจากการที่ร่างกายผลิตเหงื่อออกมา และเมื่อมีแบคทีเรียและเชื้อราเข้าร่วมด้วย ก็จะเกิดการสร้างกลิ่นเหม็นขึ้นมา ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคม ไม่กล้าถอดรองเท้า ทำให้เป็นปัญหาในการคบหากับบุคคลรอบข้าง

การแก้ปัญหาในอดีต จะใช้สเปรย์ที่มีกลิ่นหอมเพื่อบดบังกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น แต่พัฒนาการในด้านวิทยาการทำให้มีการผลิตสารที่มีผลในการระงับเหงื่อ และมีการใช้กันอย่างกว้างขวาง ตราบจนประทั่งปัจจุบัน ทำให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์นี้

สเปรย์ระงับกลิ่นกาย และกลิ่นเท้า ดีโอโซน สูตร Aroma therapy ได้เริ่มนำสารจากธรรมชาติมาใช้ในการระงับกลิ่นกายและกลิ่นเท้า จากการพัฒนาสูตรเฉพาะขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเท้า โดยการนำเอา Tea Tree Oil จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้แสดงถึงประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และคุณประโยชน์ในด้าน อโรมาเธอราปี มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ที่ผสานเอากลไกป้องกันการเกิดกลิ่นเท้าเอาไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสม อันเป็นแนวคิดของการป้องกันการเกิดกลิ่นจากสาเหตุโดยตรง ด้วยการระงับเหงื่อ และจัดการกับแบคทีเรียและเชื้อราที่ทำให้เกิดกลิ่น

-*-รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deozone.com