รายงานการเบิกวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2549

  ติดต่อ

  การเบิกวัสดุของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ มน.  

เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์  ได้มีนโยบายประหยัด  ในการเบิกวัสดุของแต่ละบุคคลต้องนำซากมาเบิกด้วย  ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเป็นการประหยัด  เป็นกลวิธีอีกทางหนึ่งที่ฝึกให้บุคลากรรู้จักประหยัด  การเก็บของ และการรักษาของตนเอง  ทางงานพัสดุได้จัดทำทะเบียนการเบิกวัสดุเป็นรายบุคลล  เพื่อให้แต่ละบุคคลได้ทราบว่าใน 1 ปีงบประมาณตนเองได้เบิก ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการประมาณการใช้วัสดุในปีต่อไป  ถ้าทางหน่วยพัสดุขอให้แต่ละงานประมาณการใช้วัสดุ  โดยแบ่งตามหน่วยงานดังนี้

 1.  ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก           click
 2.  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  click  
 3.  ภาควิชากายภาพบำบัด   click
 4.  ภาควิชารังสีเทคนิค  click

 5.  สำนักงานเลขานุการคณะ 

 
      5.1  งานธุรการ  click
      5.2  งานการเงินและพัสดุ    click
      5.3  งานนโยบายและแผน   click
      5.4  งานบริการการศึกษา   click
      5.5   งานห้องปฏิบัติการ  click

                                                       

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2

หมายเลขบันทึก: 83022, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 21:52:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #sar-on-blog#คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#ดัชนีที่10-2-50#การเบิกวัสดุ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)