นพ.อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล

        คุณหมออนุวัฒน์   ศุภชุติกุล  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาโรงพยาบาลทั้งหลาย      คุณหมอทำให้ HA (Hospital Accreditation) เป็นกระแสและเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่จะต้องพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตัวเอง  ต้องให้ความสำคัญกับการบริการ และผู้ป่วย     ทุกโรงพยาบาลขวนขวายและพยายามกันอย่างเต็มที่ที่ต้องการจะได้รับการรับรอง หรือผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA ตัวนี้ (คิดแล้วอยากสร้างกระแสให้ KM เป็นอย่างนี้บ้างจัง)  เรียกว่าสร้างความสำคัญจนในแต่ละปีมีการจัดงานประจำปีที่เรียกว่า HA National Forum ที่มีบรรดาคนโรงพยาบาล (เสียค่าลงทะเบียนหลายพันบาท/ คน)  มาเข้าร่วมแต่ละปีประมาณ 4-5 พันคน (จัดใหญ่และคึกคักมากที่เมืองทองธานี)  

        จากการที่ได้เจอคุณหมอบ่อยๆ ตอนที่ สคส. ทำโครงการการจัดการความรู้ เครือข่ายโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง  และคุณหมอเป็นกรรมการบอร์ดนโยบายคนหนึ่งของ สคส.    รวมทั้งได้เคยสัมภาษณ์แนวคิดการทำงานและการนำ KM ไปใช้กับโรงพยาบาล     พบว่าคุณหมอเป็นคนเก่งมากค่ะ   ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดและมองในหลายมุมที่แปลกแตกต่าง การคิดยุทธศาสตร์และแนวทางในการทำงาน  ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาวิธีคิดของตัวเองค่ะ

        ประสบการณ์ทำงานของคุณหมออนุวัฒน์ เช่น

  • พ.ศ. 2520-2521   ผู้อำนวยการ รพ.สา  จ. น่าน
  • พ.ศ. 2525-2533   หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  รพ. อุดรธานี
  • พ.ศ. 2533             หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ กอง รพ.ภูมิภาค
  • พ.ศ. 2535             หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานประกันสุขภาพ
  • พ.ศ. 2536-2542   ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ พรพ.

         มาดูประวัติการศึกษา และความสนใจของคุณหมออนุวัฒน์ กันค่ะ

  • พ.ศ. 2519             พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • พ.ศ. 2525             วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2535             Msc Health Planning & Finencing, LSHTM  London University     
  • ความสนใจและประสบการณ์ : การวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล, การเงินการคลังสาธารณสุข, ระบบข้อมูลข่าวสาร, การพัฒนาคุณภาพบริการ