ณ วันนี้เรื่องของการจัดการความรู้ได้ถูกกล่าวถึงมากมายในระบบคำรับรองการทำงานของหน่วยงานราชการ  และได้เข้ามาอยู่ในคณะทำงานที่เขาเรียกว่าคณะทำงานจัดการความรู้ในองค์กร  ท่านผู้รู้และมีประสบการณ์อย่าง ดร.ประพนธ์ เคยบอกว่า KM ไม่ทำไม่รู้ ก็เลยลองทำดู มันก็รู้เฉพาะส่วนที่เป็นปัจเจก กับคณะอีกไม่กี่คน เป็นจริง อย่างที่เคยได้ยินมา ไม่ทำไม่รู้  และเดี๋ยวนี้ก็ได้รู้แล้ว  รู้ว่า ในการทำการใดๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ คน มันมีปัญหาส่วนที่เราไม่เคยมองเห็น  นั่นก็คือ การชักนำให้ใคร มาร่วมขบวนการด้วย   การทำใจให้ยอมรับกับคำปฏิเสธ ทั้งๆ ที่เรายังไม่ได้เสนอ นั้น มันทำใจลำบากมาก 
  แน่นอนการร่วมงานกับคนหมู่มาก  ต้องอาศัยความเข้าใจที่ตรงกัน  แต่สิ่งที่ว่านี้ จะเริ่มต้นอย่างไรดี  ใครมีข้อเสนอดีๆ กรุณาช่วยแนะนำ
  สำหรับสิ่งที่จะเริ่มทำใหม่ ณ ก้าวต่อไปจากนี้  ได้ตกลงกับคณะฯว่าเราจะดำเนินการแบบกองโจร  โจรที่ว่า จะเป็นโจรที่ค่อยๆ ปล้นหัวใจ ให้สมาชิกในองค์กร  ค่อยๆ เห็นคล้อยตามเราเปิดใจยอมรับฟังกันบ้าง  แลกเปลี่ยนกันนิด แล้วให้เขาได้ตัดสินใจ  ค่อยๆ ลุกไล่จากกลุ่มเล็กๆ แล้วขยายวงต่อไปเรื่อย ๆ... ผลจะเป็นอย่างไรต่อไป