ไม่นานนี้เองดิฉันมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี  นครสวรรค์  ต้องขออภัยที่จำชื่ออาจารย์ไม่ได้    เขาเล่าว่าที่โรงเรียนได้จัดทำหนังสืออิเลคโทรนิก เกี่ยวกับทันตสุขภาพ  เอาไว้สอนนักเรียน   จึงขอใหอาจารย์เขาส่งมาให้ดูและรับปากว่าจะเผยแพร่ให้..... เมื่อได้ดูแล้ว ชอบมากหนังสือน่ารัก เหมาะกับเด็ก คนทำเขาเก่งจริงๆ การ์ตูนก็น่ารัก ...จึงอยากจะให้ชม  เชิญเข้าไปที่ http://dental.anamai.moph.go.th/index.php ไปดูกันเลย