ช่วงวันที่ 1-2 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบภารกิจการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนมรามาเที่ยวงานประเพณีนพพระ-เล่นเพลง ของจังหวัดกำแพงเพชร  บริเวณลานโพธิ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

           เราได้ประชุมและเตรียมงานกันมาล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนแล้ว เช่นการเตรียมต้นไม้ ผัก ประสานงานประมงในการทำบ่อเลี้ยงปลา    ประสานพัฒนาที่ดินในการทำกองปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

           แม้ว่ากำลังของเราส่วนหนึ่ง ต้องไปสัมมนาที่ กทม. และอบรมที่ ม.ศรีปทุม  แม้ว่าอากาศจะร้อนมาก แต่พวกเราก็ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจนี้จนเรียบร้อย ลองตามมาดูเบื้องหน้า-เบื้องหลังการทำงานของทีม "เกษตร"กำแพงเพชรของเราดูนะครับว่าเราบูรณาการกันเพื่องานที่ได้รับมอบหมายกันอย่างไร

 ภาพเบื้องหน้า

  • ภาพด้านหน้าแปลงสาธิตฯ ที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   


ภาพเบื้องหลังครับ

  • ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกแรงเตรียมพื้นที่

 

 

  • ทีมงานของกรมพัฒนาที่ดินจัดการสาธิตกองปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
  •  ทีมงานของกรมประมงทำบ่อปลา และทำแปลงนาข้าวครับ

 

 

  • น้ำในบ่อปลาและนาข้าวได้รับการสนับสนุนจากทีมของกรมป่าไม้ จากหน่วยป้องกันไฟป่ากำแพงเพชร
  • ทีมงานสำนักงานปลัดกระทรวง(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด) สร้างกองฟางร่วมกับประมงอำเภอ
  • ฝ่ายส่งกำลังเสบียงครับ


 

  • 3 ภาพต่อไปนี้ ถ่ายในมุมเดียวกันแต่คนละเวลา


ก่อนลงมือ

 
ระหว่างลงมือเสร็จแล้วครับ


          นอกจากทีมงานที่จัดแปลงสาธิตนี้  ยังมีกำลังของเราอีกส่วนหนึ่งแบ่งไปทำอาหารเพื่อทานร่วมกันทั้ง 2 วัน นำทีมโดยพี่ปริมาณ  ปั้นลี้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต วัตถุดิบก็อาศัยขนุนข้างสำนักงานเกาตรจังหวัดเป็นหลัก บางส่วนใครมีอะไรก็นำมาสนับสนุนกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

          ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในการทำงานร่วมกัน ของพวกเราทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  และเพื่อนๆ ต่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่อยากบันทึกมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน "หากพวกเราประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ภารกิจ หรืองานใดๆ ที่ว่ายากลำบาก เราก็สามารถทำให้เสร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ"

         เป็นการย้อนบรรยากาศของพี่ๆ น้องๆ ตั้งแต่สมัยเราเป็นนักศึกษาเกษตร  ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวนั้นพวกเราทีมงาน "เกษตร" ก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลย   อยากเห็นบรรยากาศเหล่านั้นในทุกที่ ทุกหน่วยงานครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก