การประกันคุณภาพภายใน

  ติดต่อ

  ดัชนีที่ 9.1-50  

คณะสหเวชศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคูภาพ คณะกรรมการโครงการพัฒนา 5ส. อย่างยั่งยืนทำหน้าที่ดำเนินการกิจกรรม 5ส.  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยเป็นประจำทุกปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนา 5 ส.อย่างยั่งยืน (คลิก)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549  (สห904)  (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

หมายเลขบันทึก: 82792, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-22 13:43:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่9-1-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)