GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.1-50

คณะสหเวชศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคูภาพ คณะกรรมการโครงการพัฒนา 5ส. อย่างยั่งยืนทำหน้าที่ดำเนินการกิจกรรม 5ส.  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยเป็นประจำทุกปี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนา 5 ส.อย่างยั่งยืน (คลิก)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549  (สห904)  (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่9-1-50
หมายเลขบันทึก: 82792
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)