ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 สนุกสนานกันใหญ่เชียว(โดยเฉพาะคุณปัทมา)

 

 
ร่วมด้วยช่วยกัน (กินนะ อิอิ)
 สุมหัวกันใหญ่เชียว