ตลาดนัดความรู้ ตอนที่ 1

กลยุทธ์ที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ ความรู้" ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร

วันที่  24  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  กลุ่มแกนนำ เรื่องการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่องของระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความตะหนักในภารกิจที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในองค์กร ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญกับ "การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์" และ "ความรู้" ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ในองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร  ด้วยการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ คือ "การจัดความรู้" เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างระบบในการบริหารงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้สู่คณะคุณภาพ" ระหว่างวันที่  19-20  ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยในโครงการดังกล่าว จะมีการเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานคณะ การแนะนำการใช้ blog เพื่อการหาขุมองค์ความรู้ และนำมาสร้างเป็นเครื่องมือ ในการก้าวสู่คณะคุณภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน plansru_kmความเห็น (2)

นภินทร
IP: xxx.151.216.20
เขียนเมื่อ 
กำหนดการจัดตลาดนัดเปลี่ยนจากวันที่ 6-7 ธ.ค.  เป็น  19-20  ธ.ค.  หรือค่ะ  เพราะทราบข่าวจาก อ.โสภา  ว่าจะจัดวันที่ 6-7  ธ.ค.  ไม่ใช่หรือค่ะ  แต่จะจัดวันไหน ก็ถือว่า เป็นข่าวดีสำหรับ สคส.  ที่ 1 ใน  13  มรภ.  ได้ดำเนินการขยายผลต่อยอดแล้ว  ยินดีด้วยใจจริงค่ะ
กฤษดา สวนสุนันทา
IP: xxx.170.174.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอธิการบดี

ดีใจมากที่อ่านพบblogของ มรภ.สุราษฎร์  อย่างน้อยก็มรเพื่อนราชภัฏด้วยกันใน gotoknow

ผมใช้บลอกใน gotoknow ช่วยทำงานบริหารโครงการวิจัยชุดวิจัยและพัฒนาพัฒนาวิชาชีพครู 2548 ของ กลุ่ม กทม.มาประมาณ 1 ปี

มีประโยชน์ ทราบอยู่เหมือนกันว่า มรภ.สุราษฎรเป็นเจ้าภาพ KM อยู่ ติดตามข่าวคราวอยู่บ้าง

แล้วพบกันที่งานตลาดนัดความรู้ของ สคส. วันที่ 1-2ธค นะครับ

ฝากความระลึกถึงสมาชิกหลายๆท่านที่คุ้นเคยกันทางสุราษฎรด้วย คงสบายดีทุกท่านนะครับ

กฤษดา