Proceedings “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1

และได้ส่งให้กับท่านอธิการบดีของทุกสถาบันแล้ว ขอให้คณะกรรมการทุกท่านไปติดตามขอดูที่สถาบันของท่าน เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 48 มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยของเครือข่ายการวิจัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.) ณ ห้อง Mini Conference อาคาร CITCOMS มน.

         เนื่องจากมีเรื่องสำคัญและใหญ่มากประจำปีที่ต้องให้คณะกรรมการช่วยกันพิจารณาในวันนั้น คือเรื่องเกี่ยวกับ “การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2549” จึงทำให้ผมลืมเรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องหนึ่ง คือต้องการแจ้งว่า Proceedings ของงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้กับท่านอธิการบดีของทุกสถาบันแล้ว ขอให้คณะกรรมการทุกท่านไปติดตามขอดูที่สถาบันของท่าน เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         รูปเล่มมีหน้าปกสีขาว รวม 3 เล่ม หน้าตาเป็นดังนี้ครับ

     

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)