ถ้าต้องการจะรับประทานกล้วยน้ำว้าสุกให้นานถึง 3 อาทิตย์ ทันทีที่ซื้อกล้วยน้ำว้าสุกมา ให้จุ่มลงในน้ำเดือดทั้งหวี ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วจึงนำขึ้นมาแขวนในที่ที่มีลมโกรก จะรับประทานได้นานวัน โดยที่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง