การเขียนอธิบายธรรมะเป็นเรื่องยากมาก เพราะไม่สามารถทราบว่าผู้อ่านจะ มีความรู้ความเข้าใจลึก ตื้น มากน้อย หรือเข้าใจผิดไปเลยหรือไม่ อธิบายความลึกให้ตื้นก็เป็นสิ่งที่ยาก คนเข้าใจผิดจากสิ่งที่ต้องการสื่อจริงๆได้ง่าย.. ผู้เขียนก็จะพยายามให้มาก เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ข้อคิดไปใช้ได้จริง

ภาษาธรรมเป็นภาษาง่ายๆและถึงใจเป็นภาษาตรงๆ มีความลึกซึ้งตามธรรมชาติ มาจากการศึกษาตนเองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ท่านที่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติ จะมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาของท่านเหล่านั้น

 ขอให้ทุกท่านพากเพียรศึกษาและปฏิบัติตามคำของท่านครับ