บันทึกที่แล้วถึงการได้มาของน้ำด่างแบบธรรมชาติที่ได้มาจากกล้วย แล้วนะครับ ต่อมาถึงขึ้นการการฟอกแล้วครับ

(นี่เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านที่ยังไม่ฟอกจะแข็งและเหลืองครับ ชาวบ้านจะมัดรวมกันเรียกเป็น ปอย)

 

หลังจากนั้นก็นำเส้นไหมที่เตรียมจะฟอกแช่น้ำด่างไว้ก่อนจะนำไปต้มในน้ำเดือดซึ่งเจือจางด้วยน้ำด่างอีกรอบ ต้มไปจนกว่าสีของไหมจากเหลืองเป็นสีขาวนวลหรือสีมันปู หรือสีดอกบวบก็เรียก หลังจากนั้นก็นำมาตากแดดครับ

 

ผมแสดงภาพต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ จนเมื่อตากแห้งแล้วก็นำมากวักเพื่อเตรียมนำไปทอ ย้อม ต่อไป