ควรซื้อน้ำมันปรุงอาหารขวดเล็กดีกว่าขวดใหญ่ เพื่อใช้ให้หมดเร็วก่อนที่น้ำมันจะเกิดกลิ่นหืน