ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จากประสบการณ์ของการเป็นครู ทำให้ผมรู้ว่าการสอนพลศึกษาให้กับนักเรียนนั้นเป็นสิ่งดี และสนุกสนานมาก เพราะทุกครั้งที่นักเรียนได้เรียน ได้ลงภาคสนาม ปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนจะแสดงออกถึงความสนุกสนาน รื่นเริง ทำให้ผมรู้สึกดีใจภูมิใจกับสิ่งที่ผมได้สอนนักเรียน ที่สามารถทำให้เขาเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ความรัก ความสามัคคีในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน อีกทั้งทำให้ผมรู้ว่านักเรียนบางคนมีพรสวรรค์ในด้านการกีฬาและครูสามารถพัฒนาเขาได้เต็มตามศักยภาพ จากประสบการณ์ที่เล่ามาเล็กน้อยนี้ ส่งให้ผมสามารถนำทีมนักกีฬาของโรงเรียน(ฟุตซอล)เข้าแข่งขันระดับจังหวัดได้อย่างเต็มภาคภูมิ