• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  

คณะสหเวชศาสตร์มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพโดยสอดคล้องตามพันธกิจของกล่มสาขา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยปีการศึกษา 2548

(หลักฐาน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ตัวบ่งชี้ที่7-2 
  หมายเลขบันทึก: 82469
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)