ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

  ติดต่อ

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  

คณะสหเวชศาสตร์มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพโดยสอดคล้องตามพันธกิจของกล่มสาขา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยปีการศึกษา 2548

(หลักฐาน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

หมายเลขบันทึก: 82469, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:40:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ตัวบ่งชี้ที่7-2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)