ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

นิตา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

คณะสหเวชศาสตร์มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพโดยสอดคล้องตามพันธกิจของกล่มสาขา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อยปีการศึกษา 2548

(หลักฐาน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่7-2

หมายเลขบันทึก: 82469, เขียน: 07 Mar 2007 @ 18:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)