KM Research Forum (ตอนที่ 2) : ทบทวนเวทีแลกเปลี่ยนที่ผ่านมา

Thawat

จากนั้น  ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช   ก็ให้ผมช่วยรวบรวมประเด็นเก่าๆ ที่  สคส.  ได้จากเวที KM Thesis ที่เคยจัดมาแล้ว จำนวน 3 ครั้ง  ตั้งแต่ปี 2548   ซึ่งมีประเด็น และหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ครับ

ตั้งแต่ในปี 2548  พบงานวิจัย KM   ในภาคการศึกษา   เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภาคประชาสังคม

งานวิจัยในระดับ ป.เอก นั้น   ต้องนำเสนอ "ความรู้ใหม่" เช่น  ปัญหาใหม่,   รูปแบบ KM ใหม่,   วิธีวิจัยแบบใหม่,  เทคโนโลยีใหม่  เหล่านี้เป็นต้น

โจทย์ที่ตอ้งการทำในระยะแรก   อาทิ  การประยุกต์ใช้ KM  ในกลุ่มพัฒนาธุรกิจ,  การพัฒนาชุมชน,  การศึกษา

โจทย์ที่มองเห็นความต้องการในอนาคต  อาทิ  ระเบียบวิธีวิจัย KM  ในกลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มธุรกิจ,   HRD,  เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจ  ได้แก่  ontology, case-based reasoning, mobile computing, intelligent agent

ข้ามผ่านสมัยของการทำวิจัยที่เน้นเพียงผลลัพธ์    แต่เชื่อมโยงสู่การนำผลงานวิจัยไปปรับใช้ได้

ให้ความสำคัญในการพัฒนาโจทย์วิจัย  และวิธีการตอบโจทย์  มากกว่าตัวผลลัพธ์ของงานวิจัย

บูรณาการระหว่าง  KM  เข้ากับบริบทเฉพาะของหน่วยที่จะทำการศึกษา

ไม่ติดกรอบวิธีวิธีวิจัยเพียงแบบเดิม   หา/สร้างวิธีใหม่

เชื่อมความรู้ปฏิบัติ  เข้ากับ ความรู้เชิงทฤษฎี

ใช้ peer assist  ช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเอง

จัดเวที ลปรร.  ที่มาเป็นทีมของทั้ง  อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวนักศึกษาเอง

สะเก็ดประเด็นที่มีการกล่าวถึง

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคน, วัมนธรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชน, วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น, การสร้างความรู้แบบไทย และนำไปใช้อย่างไทย,  ทักษะการเป็น facilitator, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ ลปรร.,  อุปสรรคของการใช้ KM ในองค์กร, การออกแบบใช้ KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน, การใช้ KM กับงานพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาองค์กร, การใช้ KM  ในการสร้างยุทธ์ศาสตร์พัมนาจังหวัด, การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ, การพัฒนาเครือข่ายด้วย KM  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together

คำสำคัญ (Tags)#kmr km-research

หมายเลขบันทึก: 82433, เขียน: 07 Mar 2007 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)