7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เมธี
ยุคโบราณ
(1)  เทวรูปโคโลสซูส สถานที่ตั้ง เกาะโรดส์ ประเทศกรีกปัจจุบัน ไม่เหลือซาก เป็นรูปสำริดขนาดใหญ่ของ พระอาทิตย์หรือรูปหล่อของ พระเจ้าอปอลโล หล่อด้วยทองบรอนซ์ ในท่ายืน สูง 100 ฟุตโดยเฉพาะฐานที่รองรับรูปหล่อนั้นสูงกว่าตึก 5 ชั้น พระหัตถ์ขวาถือดวงประทีป ตั้งอยู่หน้าเมืองโรดส์ประเทศกรีก สร้างโดยกษัตริย์แชรัสแห่งลินดัส เชื่อกันว่า เป็นรูปปั้นที่คอยกั้นอ่าวของเกาะแห่งนี้ของกรีกในทะเลเอเจียน สร้างเสร็จหลังจากใช้เวลา 12 ปี แล้วเสร็จเมื่อประมาณ 280 ปีก่อนคริสตกาล และต้องพังทลายลง เพราะแผ่นดินไหว ถูกทอดทิ้งเป็นเวลา 900 ปี จึงถูกขายเป็นเศษเหล็ก ให้แก่ชาวเมืองซาราเซน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสงคราม
(2)  เทวรูปซีอูส เทวรูปซีอูส ตั้งอยู่ในวิหารโอลิมเปียประเทศกรีก เป็นเทวรูปของ ซีอูสลักษณะประทับอยู่บนบัลลังก์ทอง ซึ่งแกะสลักโดยช่างที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมีชื่อว่า ฟีดีอัส ประมาณศตวรรษที่ 5 โดยกล่าวกันว่า ตัวเทพซีอูสแกะสลักด้วยงาช้างสูง 40 ฟุต พระหัตถ์ซ้ายทรงคธา พระหัตถ์ขวารองรับรูปปั้นแห่งชัยชนะ มีเครื่องประดับกายทำด้วยทองคำล้วนๆ นับว่าเป็นเทวรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุด และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวกรีก
(3)  โบสถ์แห่งเดียนา สถานที่ตั้งเมืองเอฟฟิอุส ประเทศกรีกปัจจุบันยังมีซากหลงเหลืออยู่บ้าง โบสถ์แห่งเดียนา สร้างขึ้นโดยชาวเอฟฟิเซียนด้วยฝีมือของบรรดาสถาปัตย์กรีกผู้มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างได้งามวิจิตรพิสดารมากทั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึง อาร์เทมิส ผู้มาจากสวรรค์ผู้ที่ได้ช่วยกู้ความหายนะของเมืองไว้ได้ถึง 2 ครั้ง เมื่อศตวรรษที่ 5 ก่อนคริศตกาล ยาวถึง 425 ฟุต กว้าง 225 ฟุต มีเสาหินอ่อนรวม 127 ต้น แต่ละต้นสูง 60 ฟุต หลังคาใช้กระเบื้องหินอ่อน ส่วนประตูประดับประดาไปด้วยงาช้างและทองคำ
(4)  ประภาคารฟาห์โรห์สถานที่ตั้ง เกาะฟาห์โรห์ เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ปัจจุบัน ไม่เหลือซากประภาคารฟาห์โรห์ ตั้งอยู่บนเกาะฟาห์โรห์ในอ่าวหน้าเมืองอเลกซานเดรีย สร้างเมื่อประมาณ 280 ปีก่อนคริสตกา โดยพระเจ้าปโตเลมีที่ 2กษัตริย์แห่งประเทศอียิปต์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สังเกตแก่ชาวเรือที่จะเข้าเมืองท่าอียิปต์สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรงดงาม สูงประมาณ400ฟุตบนยอดมีตะเกียงจุดไฟแก๊สขนาดใหญ่ ในสมัยนั้นอียิปต์เป็นประเทศที่เจริญในวิทยาการต่างๆใครๆก็ชอบที่จะติดต่อทำการค้าด้วยเหตุนี้ จึงต้องสร้างประภาคารขึ้นจุดตะเกียงแก๊สตลอดทั้งคืนเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยเดินเรือใช้เป็นที่สังเกตจะได้ไม่หลง นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหอคอยไว้ดูข้าศึกที่จะมารุกรานอีกด้วย หลังจากเกิดแผ่นดินไหว ประภาคารนี้ก็พังทลายลงมาตั้งแต่ ค.ศ. 955 และถูกทำลายโดยสมบูรณ์ในช่วงศตวรรษที่ 14
(5)  พีระมิดแห่งเมืองกิเซห์ สถานที่ตั้ง เมืองกิเซห์ ประเทศอียิปต์ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ พีระมิด เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์อียิปต์ในสมัยโบราณ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำไนล์ห่างไปทางตอนใต้ของเมือง อเลกซานเดรีย ประมาณ 160 กิโลเมตร สร้างด้วยหิน เป็นรูปกรวยเหลี่ยม เมื่อประมาณ3500 ปี ก่อนคริสตกาล กินเนื้อที่ในบริเวณพีระมิด131 เอเคอร์พีระมิดนี้สูงถึง147 เมตรฐานกว้างด้านละ230 เมตร ใช้ก้อนหินในการก่อสร้าง2500000 ก้อน หนักก้อนละ2 ตันครึ่งบางก้อนหนักถึง16 ตัน รวมน้ำหนักกว่า6,000,000 ตันมีการเตรียมการสร้างถึง10 ปี ใช้กรรมกรก่อสร้างประมาณ 100000 คน มาใช้แรงงานถึง 20 ปี เพื่อสร้างพีระมิดดังกล่าวให้สำเร็จจนลุล่วง ปัจจุบันส่วนยอดของพีระมิดทรุดโทรมลงจนมีความสูงเพียง 137 เมตร
(6)  สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน สถานที่ตั้งกลางทะเลทราย เมืองแบกแดด ประเทศอิรักปัจจุบันทั้งสวนและผนังดังกล่าวทรุดโทรมจนไม่เหลือซาก สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนนี้กินเนื้อที่ 4เอเคอร์สร้างขึ้นเมื่อ ประมาณปี พ.ศ.63 โดยพระเจ้าเนบูชาดเนสซาร์ที่2 กษัตริย์แห่งเปอร์เซียหลังจากการ พิชิตปราบปรามเมืองใกล้เคียงมาอยู่ในอำนาจแล้วก็กวาดต้อนประชาชนพลเมืองมาใช้เป็นทาสให้สร้างสวนลอยนี้ขึ้นบนทะเลทรายมีกำแพงดินกั้นล้อมรอบและประกอบด้วยลานกว้างๆเป็นหลายๆส่วนบนพื้นที่โค้ง มีความสูงมากและปลูกต้นไม้ ดอกไม้สีสันสดใสสร้างสระน้ำสีต่างๆทำน้ำตก น้ำพุ โดยทำท่อเอาน้ำมาจากลุ่มแม่น้ำยูเฟตีส สวนลอยแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประพาส หย่อนพระทัยของพระมเหสีเซมีรามีส
(7)  สุสานของกษัตริย์มอโซลุส สถานที่ตั้งเมืองฮาลคาร์นาซัส ประเทศตุรกีปัจจุบันยังมีซากหลงเหลือ สุสานของ มอโซลุสหรือสถานที่เก็บพระศพของพระเจ้ามอโซลุสกษัตริย์แห่งเอเซียไมเนอร์ ซึ่งพระนางเตมีเซีย บรมราชินีได้ขึ้นครองราชย์ ต่อจากพระราชสวามีและได้เป็นผู้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ฝังพระศพของพระราชสวามี ที่เมืองซาเรีย (เมืองฮาลคาร์นาซัสในปัจจุบัน)โดยใช้ช่างออกแบบ ฟิดิอัส ซาติรัส บรายอาซีส สโคปาส ทิโมทิอัส ที่มีชื่อเสียง ฝีมือเยี่ยมในกรีก ทั้งหมดมาช่วยกันสร้างด้วยหินอ่อน แต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จพระนางก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน สร้างเมื่อประมาณ 352 ปีก่อนคริสตกาล มีความสูง 140 ฟุต วัดฐานโดยรอบยาว 111 ฟุต แบ่งเป็น 5 ชั้น บนยอดมีรูปปั้นมอโซลุส ประทับบนราชรถเทียมด้วยม้า  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#7

หมายเลขบันทึก: 82254, เขียน: 06 Mar 2007 @ 15:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)