ผมได้เข้าไปเขียนสารานุกรมเรื่องนี้ใน http://th.wikipedia.org/wiki/การจัดการความรู้ในภาคราชการ

         โดยเขียนเริ่มต้นไว้สำหรับเป็นโครงให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่ถือได้ว่าเป็น success story ด้านการจัดการความรู้ที่ผมเรียกว่า "หน่วยงานแชมเปี้ยน" ได้เข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบต่องานหลัก   และเคล็ดลับในการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร

วิจารณ์  พานิช
 6 มี.ค.50