• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550

  นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550  

        คณะสหเวชศาสตร์มีการกำหนดนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานทำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้แผนการดำเนินงานวิจัยของคณะยังแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ คือ 1. โครงการมอบทุนอุดหนุนการทำวิจัย  และ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยในปีนี้ทางคณะฯ ใช้งบประมาณรายได้จำนวน 10 % ในการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยต่างๆ อาทิเช่น              

1. กิจกรรม Journal Club

2. กิจกรรมควบคุมภาพแบบเสนอโครงการวิจัย

3. กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท

    โปสเตอร์

4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับ             

    คณาจารย์

5. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี2550

6. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร 

    สายสนับสนุน

7. กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

8. กิจกรรมการสนับสนุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ

    ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่4-1 
  หมายเลขบันทึก: 82233
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)