นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550

        คณะสหเวชศาสตร์มีการกำหนดนโยบายด้านการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานทำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้แผนการดำเนินงานวิจัยของคณะยังแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ คือ 1. โครงการมอบทุนอุดหนุนการทำวิจัย  และ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยในปีนี้ทางคณะฯ ใช้งบประมาณรายได้จำนวน 10 % ในการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยต่างๆ อาทิเช่น              

1. กิจกรรม Journal Club

2. กิจกรรมควบคุมภาพแบบเสนอโครงการวิจัย

3. กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท

    โปสเตอร์

4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับ             

    คณาจารย์

5. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี2550

6. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร 

    สายสนับสนุน

7. กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน

8. กิจกรรมการสนับสนุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ

    ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย (คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4-1

หมายเลขบันทึก: 82233, เขียน: 06 Mar 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)