แนวทางที่ 2 ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูแยก

ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูแยก ศัตรูแจ้งมิรู้ศัตรูมืด

     กลยุทฑ์นี้มีความหมายว่า  เมื่อข้าศึกรวมศูนย์กำลังพลไว้  ควรใช้กลอุบาลคัดแยกข้าศึกออกไป  ทำให้กำลังพลกระจัดกระจาย  ห่วงหน้าพะวงหลังครั้นแล้วจึงเข้าโจมตี นี้ก็คือ "ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูแยก"  ในความเป็นจริงที่เราพบเห็นกันอยู่  การจะเข้าถึงทุกมุมมอง  การจะครองใจผู้เรียน  ควรเข้าให้ถึงจิตใจของผู้เรียนโดยแท้จริงการสร้างจิตสำนึกแห่งความผูกพัน การแนะนำ  แนะแนว เป็นการคลายทุกข์สร้างสุขต่อมวลชน  จะมีชัยต่อไปในภายหน้า ต่อเมื่อหาจิตใจเป็นสัดส่วน  นำความรักจากจิตใจอย่าเรรวน องค์ความรู้มีส่วนที่สำคัญ 

สรุป แนวทางที่ 2 ศัตรูรวมมิสู้ศัตรูแยก  สร้างแนวทางกระบวนการให้หลากหลาย  ให้ผู้เรียนเลือกได้ตามเหมาะสม  กระจายทางเลือกเรียนรู้สู่สังคม  หลายส่วนหลายมุมที่ถูกใจ  แล้วจึงพิชิตชัยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ไว้พบกันใหม่ในแนวทางที่ 3  ขอคาราวะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 36 กลยุทธ์สัประยุทธ์ทุกปริมณฑลความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#tonaoy

หมายเลขบันทึก

82231

เขียน

06 Mar 2007 @ 14:32
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก