โรงเรียนวัดหนองพิมาน สพท.ลพบุรี 1 นำการจัดการความรู้ไปสู่ระดับเด็กนักเรียน

    ผลการดำเนินงาน เด็กนักเรียนคนหนึ่งรายงานว่า "ได้ออกไปช่วยเหลือเด็กอื่นแล้ว หนู้รู้สึกตัวว่าเป็นเจ้าหญิง"

    โรงเรียนอื่นสนใจจะสร้างเด็กให้ "เก่ง ดี มีสุข" ราวกับเจ้าหญิง

โปรดติดต่อโรงเรียนโดยตรง