วันที่สองของตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๒

ชอบบรรยากาศแบบนี้ มาครั้งนี้ได้เพื่อน ได้เครือข่าย ได้เรียนรู้จากเพื่อน และเห็นว่าเวลาที่จัดให้น้อยเกินไป

เช้าวันนี้ทีมงานมาพบกันตั้งแต่ก่อน ๐๗.๐๐ น. ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ติดกัน เปิดเครื่องและทดสอบระบบ ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าประชุมเรียนรู้เรื่องบล็อกผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีคุณธวัชและทีมงานช่วยสอนและแนะนำ บรรยากาศอ่านได้จากบันทึกก่อนหน้านี้

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ดื่มน้ำชา-กาแฟ หลังจากนั้นทุกคนมารวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ (ตลาดนัดคราวนี้ เราให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมตบมือเป็นสัญญาณเรียกผู้ที่ยังอยู่นอกห้อง) ดิฉันนำเสนอกราฟขีดความสามารถของทุก รพ. ที่ได้จากการประเมินตนเองตามตารางแห่งอิสรภาพ แผนภูมิแม่น้ำ และบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความที่ยังมือใหม่จึงอธิบายได้ไม่ค่อยลึกซึ้งนัก ต้องอาศัยคุณธวัชช่วยเสริมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 กราฟขีดความสามารถของแต่ละทีม

ดิฉันจับคู่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อแก่นความรู้ แบ่งได้เป็น ๘ กลุ่ม (มี ๑ กลุ่มที่แลกเปลี่ยน ๒ หัวข้อ) ให้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแบบ mini PA ให้ทั้งสองฝ่ายบันทึกความรู้ที่ได้ไว้ และขอให้นำไปลงบล็อกต่อไปด้วย

ช่วงบ่ายมี ๑ ทีม ที่ขอตัวกลับเร็ว ดิฉันและคุณธวัชหารือกันว่าอยากปรับเวลาให้กระชับลงอีก เพื่อให้ปิดการประชุมได้ก่อน ๑๖.๐๐ น. โดยจะย่นย่อช่วงของ AAR เพราะเห็นว่าถ้าจะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นคงจะใช้เวลานานมาก เพราะกลุ่มมีขนาดใหญ่ จึงจะให้ทุกคนเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นแทน แต่จะให้ผู้อาวุโสน้อยๆ ได้พูดสักประมาณ ๑๐ คน คุณสุภาพรรณพิมพ์แบบฟอร์มตามคำถามของ AAR สำหรับแจกทุกคนเตรียมไว้

๑๓.๐๐ น.เริ่ม AAR เมื่อชี้แจงกิจกรรมและแจกแบบฟอร์มแล้ว ทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาเขียน ผู้เยาว์วัยที่แสดงความคิดเห็นก็พูดสอดคล้องกันว่าชอบบรรยากาศแบบนี้ มาครั้งนี้ได้เพื่อน ได้เครือข่าย ได้เรียนรู้จากเพื่อน และเห็นว่าเวลาที่จัดให้น้อยเกินไป อยากมีเวลาแลกเปลี่ยนเยอะกว่านี้

ต่อจากนั้นเราเข้าสู่กิจกรรมระดมความคิดเห็นร่วมวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนเครือข่าย หลายคนให้ความเห็นที่น่าสนใจ ตั้งแต่การเวียนไปจัดกิจกรรมในภาคอื่นบ้าง การไปเยี่ยมเยียนกัน การติดต่อกันทางบล็อก ทาง e-mail ฯลฯ ดิฉันไม่มีโอกาสจดรายละเอียดทั้งของ AAR และความคิดเห็นในช่วงนี้ เพราะต้องคอย interact กับกลุ่มตลอดเวลา สัปดาห์หน้าทีมงานซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลคงจะนำรายละเอียดมาลงบล็อกได้

ก่อนปิดการประชุม ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำมาเล่าถึงงานที่ท่านทำอยู่ ความรู้ ความคิด ความตั้งใจต่อไป ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที หลังจากนั้นเป็นรายการแจกของที่ระลึกสำหรับทุกทีม (หนังสือชุดของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน) พร้อม CD ข้อมูลและภาพระหว่างการประชุม เราปิดงานได้ก่อน ๑๖.๐๐ น.

ทีมงาน "อบอุ่น มีเดีย" บันทึก VDO การประชุมทั้งสองวันไว้ เราจะทำเป็น VCD ซึ่งคุณหมอวีรชัย ศรีวณิชชากร ทีมเขมราฐ เสนอว่าควรแจกทุกทีมที่เข้าประชุมฟรี

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้

หมายเลขบันทึก: 8214, เขียน: 27 Nov 2005 @ 21:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)