(error) สืบเนื่องจาก... การสร้างตัวชี้วัดและการประเมิน KM ในหน่วยราชการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเด็น KM ในองค์กร
         มีปัญหาในการตีพิมพ์ทั้งหมด..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
test มีปัญหาในการตีพิมพ์ทั้งหมด... ไม่ทราบเกิดจากอะไร อย่างอื่นใช้ได้หมดครับ
จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

มีปัญหาอย่างไรนะคะ ขอข้อมูลเพิ่มด้วยคะ