HACC ทำ AAR หลังจาก การ "ลปรร" โรงพยาบาลเครือข่าย

  Contact

  HACC ขอนแก่นเตรียมทำ AAR หลังจากทำ HA_KM  

HACC ขอนแก่น เตรียมทำ AAR หลังการ "ลปรร" โรงพยาบาลเครือข่าย

 หลังจากที่ศูนย์ความร่วมมือ HACC ขอนแก่นได้นำเครื่องมือ "การจัดการความรู้ มาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายในส่วนที่รับผิดชอบมา ๔ ครั้ง วันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจัดให้ในปี ๒๕๔๘ โดยโรงพยาบาลเครือข่ายเดิมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ( หากมาในโครงการที่ พรพ ได้มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา )

 การ "ลปรร" ครั้งที่ ๕ เราคงต้องทบทวนกันระหว่าง "คุณประสาน" คือ ทีม HACC ขอนแก่น ที่เป็นผู้เชื่อม สร้างเครือข่าย โดยต้องเป็นผู้เชิญ โรงพยาบาล ซึ่งเป็น "คุณกิจ" มาร่วมกันพัฒนาสร้าง "เครือข่าย และ องค์ ความรู้" ร่วมกัน และ  เสาะแสวงหาวิทยากร "คุณเชี่ยว" มาเป็นผู้ให้แนวทางที่เรียกว่า "Good or Best Practice"

๕ คำถาม AAR คือ

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการ ลปรร HA_KM คืออะไร

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร (ทํ าไมจึงแตกต่างกัน)

3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร  (หากเราจะดำเนินการจัดการ " ลปรร ใน เครือข่าย ต่อไป")

4. หลังจากการ "ลปรร" แต่ละครั้ง ได้นำไปทำอะไร ทำอย่างไรต่อหรือไม่ ( เช่น พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หรือ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้) และ ผลที่ได้จะสามารถนำมา "เล่าสู่กันฟังได้หรือไม่"

5. HACC_KKU สมควรเป็นผู้ประสานงานจัด "การ ลปรร" ต่อไปอีกหรือไม่ หรือ ควรใช้วิธีการอื่น  Blog to Blog" หรือ " WWW to WWW " หรือ อื่นๆ เช่น "พรพ หรือ สสจ เป็นผู้จัดโดยตรง"

 ผมลองร่างดูครับ เชิญท่านผู้รู้ช่วยสงเคราะห์ เสริม ด้วยครับ

JJ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

Post ID: 8200, Created: , Updated, 2013-05-12 09:05:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #hacc

Recent Posts 

Comments (0)