การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HACC_KKU ผลักดันการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุรภาพโรงพยาบาล

การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   สืบเนื่องจากที่ศูนย์ประสานงาน HACC_KKU เป็น "ช่างประสาน" เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผมขออนุญาต นำข้อมูลเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อทบทวน และ เพื่อให้เกิดความเข้าใจครับ

การสร้างเครือข่าย

ระดับที่ 1 ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีเครือข่าย

ระดับที่ 2 ไม่ต่อเนื่องแต่มีเครือข่าย

ระดับที่ 3 ต่อเนื่องแต่ไม่มีเครือข่าย

ระดับที่ 4 มีทั้งความต่อเนื่องและเครือข่าย

ระดับที่ 5 มีเครือข่าย ต่อเนื่อง และ ผลักดันเครือข่าย (องค์กรแม่)

การเชื่อมโยงเครือข่าย

ระดับที่ 1 สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกันไม่มีเครือข่าย

ระดับที่ 2 สามารถเชื่อมโยงกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกัน เริ่มมีเครือข่ายในพื้นที่

ระดับที่ 3 สามารถเชื่อมโยงข้ามกลุ่มได้ มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ระดับที่ 4 สามารถเชื่อมโยงข้ามกลุ่ม เริ่มมีเครือข่ายต่างพื้นที่

ระดับที่ 5 สามารถเชื่อมโยงข้ามกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

   และที่ขาดไม่ได้ คือ การเลือกแหล่งความรู้

ระดับที่ 1 สามารถแสวงหา(การเข้าถึง)ความรู้ ทั้งในท้องถิ่น ชุมชน สังคม ประเทศ ทั่วโลก

ระดับที่ 2 กลั่นกรองความรู้ก่อนนำไปใช้

ระดับที่ 3 สังเคราะห์ความรู้

ระดับที่ 4 เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

ระดับที่ 5 สร้างความรู้ได้เอง

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)