GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทดลองส่งข้อความ

ทดลองจ้า
ส่งข้อความมาเพื่อการทดลอง  ......  ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้อะไรอีกหลาย ๆ อย่างเพราะฟังไม่ค่อยเข้าใจรวมถึงกับจดไม่ทันก็เลยทดลองส่งอย่างที่เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 8204
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ยินดีที่นักศึกษาสามารถสร้างบันทึกของตัวเองได้  ควรอัพโหลดรูปของตัวเองลงไปจะเหมาะกว่า  ให้นักศึกษาบันทึกการทำงานของตนเอง  อาจารย์ต้องการทราบความก้าวหน้า  จากนั้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในบันทึกของเพื่อน ๆ ด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน