ข้อความนี้เป็นความเห็นของผมที่ไปวางต่อท้าย บันทึกนี้  ของท่าน beyondKM  ครับ

ชีวิตคือการสร้างสรรค์ ไม่ใช่การค้นหา
  ใช่เลยครับ การค้นหาโดยปราศจากการสร้างสรรค์ น่าเป็นห่วงครับ
   ระบบการศึกษาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะหลงประเด็น  วนอยู่ในอ่าง ไปไม่ถึงไหนก็ด้วยเหตุที่เป็นกระบวนการ ชักชวนคนให้ค้นหา นี่แหละ จึงมีร่องรอย และหลักฐานการค้นพบมากมายที่ไม่ได้แปรสภาพไปเป็นการปฏิบัติ จนก่อผลเป็นความสงบสุขของผู้คน และสังคม  เที่ยวตั้งวางอยู่บนหิ้งบนชั้น  เหตุเพราะสิ่งที่เรียกว่า การสร้างสรรค์ เกิดขึ้นน้อยกว่า การค้นหา  ชนิดเทียบกันไม่ได้เลย    

   พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู .. ช่วยคิดต่อกันหน่อยครับ !