จิตวิทยา แดจังกึม ภาค 2

เมื่อพ่อแม่ตาย

........เมื่อพ่อแม่ของจังกึมตายเมื่อจังกึมอายุไม่เกิน 8 ขวบ  สาเหตุเพราะจังกึมปากสว่าง นั่นกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้จังกึมไม่เคยปากสว่างอีกเลยตลอดชั่วชีวิต

        โดยทั่วไป การที่พ่อแม่ตายเมื่อเด็กอายุไม่ถึง 8 ขวบ อาจมีผลกระทบต่อเด็ก 2 ประการ

ประการแรก คือ เด็กจะกลัวการพลัดพลากอย่างรุนแรง

ประการที่ 2 คือ เด็กอาจจะโทษตนเอง ตามทฤษฎีแล้วเด็ก 9 ขวบขึ้นไปจึงจะรู้จักโทษตนเองรุนแรง เพราะฉะนั้นยังดีที่เหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อจังกึมอายุยังไม่ถึง 8 ขวบ อาการโทษตนเองของจังกึมจึงไมสู้ชัดเจนหรือรุนแรงเท่าใดนัก

        จังกึมสามารถเลือกที่จะจัดการความทุกข์ทั้งสองประการได้หลายวิธี เช่น กลัวการพลัดพลากอย่างรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับใครได้อีกเลย หรือโทษตนเองอย่างรุนแรงจนกระทั่งฆ่าตัวตาย หรือโทษปี่โทษกลองปัดความผิดทั้งหลายออกจากตนเองจนกระทั่งกลายเป็นคนขี้กลัวและหวาดระแวง หรือเก็บกด เฉไฉ กลบเกลื่อน จนกระทั่งไม่รู้ว่าตนเองกำลังป่วยทางจิต หรือสร้างพฤติกรรมล้างบาปของตนเองด้วยอาการย้ำคิดย้ำทำ(จะเข้าใจง่ายขึ้นหากนึกถึงพฤติกรรมของเด็กเล็กที่จะเคาะ 3 ครั้งเพื่อล้างคำพูดหรือความคิดหยาบคายที่มีต่อพ่อแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์)

      แต่....จังกึมไม่เลือกใช้วิธีต่างๆที่เล่ามา เธอกลับสามารถแปรความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดให้กลายเป็นความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแรงกล้า ที่เธอทำได้ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 2 ข้อ

ข้อแรก  คือ เธอมีตัวตนของพ่อแม่ฝังอยู่ในจิตใจอย่างแน่นแฟ้น เพราะการเลี้ยงดูอย่างดีใน 5 ขวบปีแรก

ข้อสอง  เพราะเธอได้รับการปลูกฝังจริยธรรมมาแล้วอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากพ่อแม่ทำให้ดูเป็นแบบอย่าง

3-5 ปีเป็นเวลาวิกฤตที่เด็กจะซึมซับจริยธรรมของพ่อแม่เข้าหาตน

ช่วงก่อน 7 ปีเป็นเวลาที่เด็กจะเรียนรู้เรื่อง"ทำผิดต้องถูกทำโทษ"

 8-10 ปี เป็นเวลาที่เด็กจะสนใจสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ และชื่นชมความสามารถของตนเองในงานที่ทำสำเร็จแล้ว

ซึ่งจังกึมใช้เวลาช่วงก่อน 8 ขวบอยู่กับท่านอาทั้งสองที่เป็นพ่อแม่บุญธรรม ที่ใช้เธอทำแต่งานก็จริง แต่เมื่อเธอทำได้และทำสำเร็จ เช่น ส่งเหล้าให้ลูกค้าแล้วได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่ ก็ยิ่งสร้างกำลังใจให้เธอสามารถสร้าสรรค์สิ่งใหม่ๆและชื่นชมความสามารถของตนเองไปเรื่อยๆ...ไม่ต้องกลัวลูกเหนื่อยเวลาจะใช้ลูกทำงานที่เหมาะกับวัยของเขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพ่อแม่ความเห็น (0)