การเรียนการศึกษาแบบเรียนรวมของป.บัณฑิตวิชาชีพครู

เด็กพิการ
จัดทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เกี่ยวกับเด็กพิการ ว่าแต่ละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบไหน เป็นอย่างไร แล้วจัดทำรายงานเพื่อ present ผลงานที่ทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusivenatthaความเห็น (0)