การศึกษาเรียนรวมของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพ

ภรณี พิมพา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการศึกษาเด็กพิเศษในโรงเรียนใกล้ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive learningความเห็น (0)