สบายๆวันหยุด แต่ไม่หลุดจากหน้าที่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการ เครือข่ายแห่งการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

   หลายท่านอาจตั้งข้อสงสัย หรือ อึดอัดใจเวลาเปิดเข้ามาใน Blog ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ผมได้ลงเรื่องราว "เล่าสู่กันฟัง" มาตลอด คงจะเรียนด้วยความเคารพ และ ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงที่ ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นคณาจารย์ส่วนหนึ่งที่มาจากคณะวิชาต่างๆ มาร่วมกันบริหารโดยที่ต้องการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งนี้ เพื่อ "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้" และ เพื่อที่จะได้พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอง โดยเฉพาะพวกเราเล็งเห็นว่า "การจัดการความรู้" เป็นเครื่องมือทีมีประสิทธิภาพ ใช้ได้หลากหลาย ได้ทุกระดับ ทุกหนทุกแห่ง ทุกวงการ และ ไม่ยากเกินกว่า คณะวิชาซึ่งมีความหลากหลายสาขา และ เจ้าหน้าที่ที่มีตั้งแต่ "ระดับผู้น้อย ถึง ปริญญาเอก" จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ได้

 ผลงานปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ดูใน( http://home.kku.ac.th/uac/menu01.htm )

 คงเรียนท่านที่ติดตามใน Blog นี้ด้วยความเคารพครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)