การนินทา
 การนินทา จะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้หรือไม่ ...ในความคิดเห็นของผมนั้น ผมคิดว่า การนินทา เป็นการเพิ่มพูนความรู้อย่างหนึ่ง อย่างน้อยๆ รูปแบบของมันก็ถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราเอง โดยเฉพาะเรื่องของคน เราจะสังเกตได้ว่า บางครั้งการซุบซิบนินทาถูกมองว่าเป็นการเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไร้สาระ แต่หากนินทาในเรื่องงาน หรือเรื่องบริษัท เราสามารถนำการนินทานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
 หากมองอีกแง่ในเรื่องการจัดการความรู้ การนินทาถือเป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์ คือ ถ้าเรานำเอาข้อผิดพลาดที่ได้รับการนินทานั้นมาปรับปรับปรุง สามารถเข้าใจและยอมรับข้อผิดพลาดแล้วหาทางแก้ไข เอามาปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย สร้างระบบที่มีแบบแผนขึ้นมา ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้กับองค์กรเป็นอย่างดี
 แต่ข้อเสียของการนินทาก็มีนะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถตอบสนองได้กับทุกๆ คนที่อยากได้ จริงไหมครับ เนื่องจากว่า มันจะไม่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ตายตัว ... บางคนมันส์ปาก แต่ไม่มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ที่มันมีอยู่ก็คือ การสนทนาระหว่างกัน ระหว่างกลุ่ม เป็นครั้งคราว มีการติดต่อกันของคนที่อยู่เฉพาะในกลุ่มเดียวกัน หรือ สนิทกัน ....
 ไม่มีใครหรอกครับที่จะรอดพ้นจากการนินทา แต่อยากให้ลองเปลี่ยนการนินทาเป็นแบบที่สร้างสรรค์ คงจะดีไม่น้อย ... ยากนะครับ สำหรับการปฏิบัติ