เด็กปฐมวัยคือหัวใจ..ของชาติ

เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาสมองได้โดยใช้นิทาน

เด็กวัย 0-6  ปีเป็นวัยที่สมองมีความเจริญสูงสุด  

      การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยนี้จึงสำคัญที่สุด...พ่อแม่และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เด็กจะซึมซับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับในช่วงอายุ0-6  ปี  เขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้รับเข้าไปเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตที่เหลือไปจนเป็นผู้ใหญ่...........  นิทานและการเล่าเป็นศิลปะการถ่านทอดที่สืบทอดมายาวนาน  และยังเป็นสิ่งบันเทิงที่เด็กๆ ทุกคนต้องการ กระบวนการและเนื้อหานิทานที่ดีจะนำสู่การส่งเสริมและกระตุ้นเร้าให้เด็กสนใจหนังสืออย่างมีจินตนาการ..และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กสามารถเรียนรู้ลักษณะชีวิตที่ดีผ่านนิทานที่มีเนื้อหา และบรรยากาศของความปราถนาที่จะให้เด็กเป็น คนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  อย่าลืมนะคะเด็กสามารถฉลาดด้วยหนังสือและนิทาน

              ถ้าคุณอยากรู้วิธีการดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกวิธี เชิญสมัครเรียนระบบทางไกล หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  .............นใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร 077-511982 ( อ.สุรีย์)   

              ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...อยู่ที่ไหน....คุณก็สามารถเรียนทางไกลกับ กศน.ได้... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกโรงเรียนความเห็น (1)

กฤษณา สังข์วะระปรีชา
IP: xxx.25.17.89
เขียนเมื่อ 
อยากสมัครเรียนหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจะต้องทำอย่างไรบ้าง ค่าสมัครเรียนเท่าไร