สวัสดีครับ

             คงจะเป็นเวลาของเวทีรับฟัง........ประจำเดือนกรกฎาคม 2548 แล้วนะครับ  ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้เวทีนี้ใช้ตามกติกาและข้อตกลงกันนะครับ   ขอให้เป็นเรื่องของการบริการ  30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ......เรื่องอื่นๆคงจะต้องใช้บล็อกอื่นๆ

                                                       พรสกล ณ ศรีโต

                                                              5/7/2548