ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูประบบราชการมากมาย  จนทำให้เกิดการสับสนในการปฏิบัตงานของข้าราชการบางหน่วยงานถูกยุบ  บางหน่วยงานถูกละลายหายไปจากระบบเลย  ตุลาคมนี้  ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีก  อาทิ  เช่น  กระทรวงการท่องเที่ยวก็จะถูกยุบอีก  จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้  ผมก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้น  เกิดความสับสนมากบ่อยครั้งที่ผมมานั่งทบทวนดู  รู้สึกว่าชีวิตราชการค่อนข้างไม่มีความมั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน