การถ่ายทอดความรู้ของผม

การถ่ายทอดความรู้ของผม
 ในการนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดออกมานั้น มันเป็นเรื่องที่ช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆ และยิ่งหากเราต้องการดูดความรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา มันก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน .. แต่ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ที่ มนุษย์เราจะทำไม่ได้ เพียงแต่ยังไม่ได้ทำเท่านั้นเอง .... ตอนนี้ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  “ความรู้เกิดและอาศัยอยู่ในจิตใจมนุษย์” ดังนั้น หากเราจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันจะต้องมีการเปิดใจต่อกัน มีการกำหนดกลุ่มสมาชิกที่จะใช้ความรู้ร่วมกัน จากนั้นทำการเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี
 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนั้น จำเป็นจะต้องมีความเชื่อใจกัน ในการประชุมการพูดคุย ต้องมีความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน อันที่จริง มันมีความหลากหลายความซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างมากในการประชุม พูดคุย กัน แม้กระทั่งในร้านกาแฟก็ตาม ... การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการความรู้นั้น ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ความรู้สามารถกระจายไปได้ทุกที่ ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับความรู้ เทคโนโลยีถูกใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน  การชี้แนะ เกิดขึ้นอย่างมาก แต่ต้องเน้นในเรื่องเป้าหมายให้ชัดเจน
 การแลกเปลี่ยนความรู้จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและการให้รางวัล การชี้แนะ สนับสนุนของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เป็นการเน้นให้ความสำคัญกับกิจกรรม หรือ การเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรมีความสำคัญมาก ๆ ผู้บริหารที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มากๆ ควรจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการ หาทุน จัดหากิจกรรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน
 การริเริ่มโครงการด้านความรู้ ควรจะมีโครงการนำร่องก่อน เช่น มีการจัดกลุ่มทดลองให้มีความหลากหลาย หรือมีเป้าหมายที่จำกัดชัดเจน แล้วทำการวัดผลที่ได้
 เหล่านี้คิดว่า น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้นอกการ Story Telling

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (0)