การจัดการความรู้

lb1
ความสำเร็จ ในการนำ KM สู่การปฏิบัติของ สพท.ลพบุรี เขต1

ความสำเร็จ ในการนำ KM สู่การปฏิบัติของ สพท.ลพบุรี เขต1ด้วยโมเดล     5 ------- 7 : 7 : 5 
         โมเดล    5 -------  7 : 7 : 5   นำโดย ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก   
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน KM ทั้งระบบ ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างแท้จริง โดยเน้นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม ตามนิยามของโมเดล ดังนี้
         นิยาม ของ โมเดล    5 ---------  7 : 7 : 5  
       5   หมายถึง  5 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ ตามกระบวนการของ KM
       7   หมายถึง 7 กลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์กรของสพท.ลพบุรีเขต 1
       7   หมายถึง 7 กลุ่ม ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
       5   หมายถึง 5 โรงเรียนแกนนำการจัดการความรู้   
จากนิยามของโมเดล จะเห็นว่า การนำ KM ไปสู่การปฏิบัติของ สพท.ลพบุรี เขต 1 เป็นการขับเคลื่อน การจัดการความรู้ของบุคลากร ในองค์กรทุกภาคส่วน อย่างเป็นระบบ และดำเนินการไปพร้อมๆ กัน  ด้วย ยุทธศาสตร์ ที่หลากหลาย  ได้แก่
      1.  การมีส่วนร่วม   ของบุคลากรทุกฝ่าย 
      2   การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน
      3.  การนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
      4.  การประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
      5. การจัดทำ Benchmark 
      6. การพัฒนาทีมงาน
      7. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
   ความสำเร็จ   การนำโมเดล   5              7 : 7 : 5  ไปสู่การปฏิบัติ  จากการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน  + การนำขุมความรู้ / แก่นความรู้ไปสู่การปฏิบัติ + การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ทำให้เกิดวิธีปฏิบัติงานที่ดีๆ ( Best Practice)  ของคนในองค์กร ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อย่างหลากหลาย เช่น
     -  โครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน 
     -  โครงการเกียรติยศครูสู่สุคต
     -   การบริการค้นหาเลขประชาชน 13 หลักของนักเรียนในสังกัด สพท.ลพบุรี เขต 1
    -  โครงการสืบสานความเป็นไทย ใฝ่ใจวัฒนธรรม
    -   การประหยัดงบประมาณ โดยใช้บริการส่ง SMS  / การใช้โทรศัทพ์เคลื่อนที่
          ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สพท.ลบ.1

คำสำคัญ (Tags)#edkm

หมายเลขบันทึก: 81484, เขียน: 02 Mar 2007 @ 04:52 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 12:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ชื่นชมค่ะ  และอยากเรียนรู้ Best  Practic ด้วย

ขอแสดงความยินดีค่ะ อีก 5 โรงคงจะตามมาภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะ

  ถ้าอาจารย์เป็นตัวแทนของเขตในบล็อก erkm อยากขอความกรุณาปรับหัวบล็อกตามเอกสารที่มอบไว้ให้เขตค่ะ

  ดร.วิไล พัชรพิไชยเป็น ศน.อยู่ที่ สพท.โคราช เขต 1

และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือโรงเรียน 4 โรงในเขตสำหรับโครงการนี้อย่างยอดเยี่ยม

   ดร.วิไลคะ เพาะชำฟอร์ม และเพาะชำโมเดล ได้นำเสนอที่เขตนี้ด้วยนะคะ