เริ่มต้นเดือนใหม่ เดือนนี้ก็ไม่ได้ทำงานอยู่ Office ซะแล้ว เพราะต้องเดินทางไป จ.พิจิตร เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย ให้กับการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหา และพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาทั้งทื้นที่จังหวัดพิจิตร

ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มีนาคม 2550

สำหรับวันที่ 1 มีนาคม 2550 จะเป็นการประชุมเพื่อหา หัวข้อโดยภาพรวมของทั้งจังหวัด พิจิตร ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้า มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก สำหรับภาพบรรยากาศ จะนำมาเสนอในครั้งต่อไปละกันนะครับ 

วันนี้ก็ได้ประเด็นหลักๆ อยู่ 3-4 ประเด็น สำหรับวันที่ 2 มีนาคม 2550 จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกกันประชุมเพื่อหาหัวข้อวิจัย ต่อไป

วันนี้เอามาเล่าคร่าวๆ ก่อนนะครับ ครั้งต่อไปจะเอาบรรยากาศการประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดอื่นๆ มาฝาก