เข้าใจว่าในระยะนี้ GotoKnow คงกำลังปรับปรุงระบบอะไรอยู่ เพราะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ใครเขียนบันทึกควรตรวจทาน คำหลัก เพราะจะมีคำว่า “test” ซึ่งเราไม่ได้ใส่โผล่มาด้วย ดิฉันเจอตั้งแต่เมื่อวานนี้ บันทึกเสร็จแล้วต้องเข้าไปลบออกอีกครั้ง

วันนี้เจอในหลายบันทึกที่มีคำหลัก “test” ติดมา บางบันทึกมีมากกว่า ๑ คำเสียอีก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐